Zmena v užívaní nebytového priestoru na bytovú jednotku na ul. Južná trieda č. 48 v Košiciach